Volem que la Conselleria aprove l'institut per a Borriol

L'acord amb Veins de Borriol (VdB) i PSOE va fer que Silverio Terna, cap de llista per Compromís, assumira l'alcaldia i canviara la tendència que esta localitat ha viscut en els últims anys, amb supremacia del Partit Popular.

--Tras un llarg període del PP, Compromís i VdB, amb el suport del PSOE, han assumit la gestió a Borriol. Vostés van denunciar irregularitats. Quina és la situació actual?

--La situació econòmica que rebem és una llosa. Tots els mesos hem de pagar 62.700 euros de deute bancari. El forat del deute amb els bancs quan prenem possessió era de 3,3 milions, més l'interesses corresponents, a més de 720.000 euros en factures pendents de pagament, algunes amb antiguitat de febrer. També havia partides amb saldos negatius i moltes a punt d'esgotar-se. En definitiva, un desastrosa situació que s'agreuja amb la quantitat d'irregularitats en contractes, tant de proveïdors com de servicis. 

--¿Qué valoració fa del pacte de govern al llarg d'estos primers 100 dies?

--Estamos treballant a un nivell alt de gestió cada Regidoria, ja que la caòtica situació així ho requerix. El pacte amb VdB funciona a base de molt diàleg i respecte. Cap dels partits en el govern imposa, sinó que negocia. Es treballa amb molta il·lusió i ganes per a canviar la mala direcció que tenia l'anterior equip de govern. 

--El desocupació continua sent un problema. Com afronta esta assignatura? Compta amb assignació per a això?

--El 17 de setembre contractem d'una bossa de peonada a tres veïns per tres mesos, per a treballs municipals, tant de nucli urbà com d'urbanitzacions i tasques agrícoles. La idea és continuar utilitzant este sistema per a l'exercici que ve. A més, s'ha contractat a un policia local a jornada completa, de moment, per a quatre mesos. Volem dotar el pressupost per al 2016 següent amb una major dotació econòmica. 

--La reducció del deute municipal és un dels seus objectius. Quina ruta s'ha marcat?

--Estamos revisant tots els contractes, tant de proveïdors com de servicis. Molts els hem trobat amb irregularitats, amb pròrrogues ja esgotades, etc. Es contractava moltes vegades sense pressupostos comparativament i discrecionalment, sempre a les mateixes persones i empreses, i esta manera de treballar encarix el preu final. La nova manera de contractar, demanant pressupostos i creant bosses de proveïdors, junt amb una contínua revisió de factures per a prescindir de servicis innecessaris, faran que es rebaix el deute actual. 

--La falta de seguretat ciutadana, plasmada en els robatoris, és comentari entre el veïnat. Quines mesures té previstes per a resoldre el problema?

--De moment, s'ha actuat ràpidament, ja que en estos mesos, coincidint amb el final de l'estiu, tots els anys augmenten els robatoris. Hem reforçat amb un agent la plantilla de la Policia Local per a augmentar la vigilància en l'acabe, sense abandonar el nucli urbà; i fa setmanes que contactem amb el subdelegat per a convocar la junta de seguretat i demanar més efectius. 

--¿Y per a unir les necessitats d'urbanitzacions i població? 

--Por mig de la Regidoria d'Urbanitzacions hem obert un diàleg entre ambdós nuclis per a començar a treballar en projectes que l'anterior equip de govern va abandonar, com a bloquejos de PAI, acords sense complir, etc. Hi ha contínua comunicació de les urbanitzacions perquè tinguen els mateixos servicis, salvant les distàncies. També es treballa amb poblacions veïnes per a mancomunar servicis. 

--¿Els veïns responen a la iniciativa del 'concejal 14'?

--Ha tingut molt bona acollida. En els primers dies ja havíem rebut 6 o 7 escrits. La idea és acurtar els terminis dels tràmits i el que es puga resoldre l'endemà, perquè no cal que complisca amb el tràmit burocràtic i s'agilitza. En definitiva, volem acostar l'administració a la població eliminant tràmits innecessaris. La prova és que la mitat de sol·licituds es van resoldre en un parell de jornades. 

--La participació ciutadana i la transparència són una constant en la seua línia de govern. Quines altres mesures adoptaran en esta legislatura?

--Una mesura prioritària era la retransmissió dels plens per televisió local. La població tenia ganes de saber què passa en el seu ajuntament, en què gastem els seus impostos, què partits defenen unes coses i qui defén altres opcions. Venim de molts anys d'obscurantisme. L'anterior govern, que va estar tants anys prohibint la retransmissió dels plens, també feia el que es puga per a prohibir qualsevol informació, inclús a la resta de regidors de l'oposició. Reactivem la pàgina web, que estava desfasada, hem creat comptes de Facebook i Twitter, que no existían... En definitiva, volem acostar l'administració als veïns. 

--El PGOU continua sent una assignatura pendent. En quina situació es troba ara i per a quan estaria conclòs?

--El nou equip de govern ens hem reunit tres vegades amb el redactor del pla i amb els tècnics municipals perquè ens explicaren per què estava bloquejat des de fa mesos i, estant les al·legacions tècnicament resoltes, continuava paralitzant. La idea és avançar i anar resolent els tràmits, ja que és un document complex en què intervenen moltes altres administracions. La finalització no és només competència municipal. 

--El col·lector que substituirà a la depuradora havia d'estar molt avançat. El PSOE ja ha denunciat estos retards. Què li argumenta la Diputació? Quan creu que serà una realitat?

--Estamos decebuts i ens sentim enganyats. Per tots és sabut que este tema va servir per a situar a Borriol en el mapa de la corrupció. Una vegada desactivat la pilotada que apegarien, van donar l'altra solució: la construcció d'un col·lector, que van anunciar a so de bombo i platerets el 14 d'octubre del 2014 els llavors alcaldes de Borriol, Anaven Pauner; Castelló, Alfonso Bataller; i el president de la Diputació, Javier Moliner, que en 11 mesos estaria el projecte redactat i l'obra executada. Passat el dit termini, ni tan sols està redactat el projecte i és una infraestructura necessària i urgent per a la població. Estem a l'espera que comencen a treballar seriosament, ja que esta situació esta causant danys. 

--¿Qué prioritats i reptes s'ha marcat per a estos anys?"

--Solicitar a la Conselleria d'Educació que aprove el projecte de l'institut per a Borriol, ja que veiem inconcebible que diàriament es traslladen centenars d'alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles formatius a Castelló, per no tindre la més mínima infraestructura educativa en esta etapa educativa. Volem fomentar la cultura en els seus diferents vessants per a aconseguir que la població tinga una oferta variada i puga desembolicar-se amb plenes garanties. Hem d'impulsar el teixit associatiu, dotant-lo de més infraestructures i convenis o ajudes econòmiques. Aconseguirem que la participació ciutadana i la transparència siguen inherents a la pràctica política i potenciarem les polítiques assistencials cap a col·lectius desfavorits. Cal fer un major esforç en les àrees relacionades amb el gasto social, el foment educatiu-cultural i servicis.