LA NOSTRA SEUEns pots trobar en el carrer Ximen Perez d'Arenós nº14 - Baix
Borriol (Castelló de la Plana)