Reunió amb la Consellera


Esta semana s'han reunit l'alcalde, Silverio Tena, i el regidor del PSPV-PSOE, Francisco José Pastor, amb la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana, l'Hble. Sra. María José Salvador.
L'equip de govern ha sol·licitat que es revise les infraestructures de la CV 10 per a evitar accidents i augmentar la seguretat en el tram de l'ermita de Sant Vicent. A més han demandat panels de so per a la CV 10 i la CV 16, aixó com la neteja dels vials annexos.
Respecte a la CV 16, també han sol·licitat que s'examine en especial les marquesines de l'autobús i el canvi de denominació a via urbana/interurbana perquè la velocitat es modere i disminuisca la perillositat en els passos de zebra.
Un altre tema d'interés és la freqüència dels autobusos, que s'han reduït de manera considerable causant el descontent del veïnat.
Amb estes reclamacions, entre altres, l'Ajuntament pretén millorar les infraestructures i accessos del municipi posant èmfasi en la seguretat.