INFORMACIÓ SOBRE LA XARXA LLIBRES

L'Ajuntament de Borriol, comunica que a partir de l'1 i fins al 15 de desembre s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds al programa de gratuitat de llibres de text de la Generalitat.
L'Ajuntament de Borriol, comunica que a partir de l'1 i fins al 15 de desembre s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds al programa de gratuïtat de llibres de text de la Generalitat.
Qui podrà presentar sol·licituds: 
Famílies, tutors o representants legals d'alumnes de:
Primària, ESO, FPB (incloses sol·licituds individuals d'alumnes d'educació especial en centres ordinaris) que estiguen empadronats a Borriol.
 El/La director/a o secretari/a del centre:
Cas especial alumnes amb condicions socioeconòmiques especials
Acompanyada d'informe o certificat de Servicis Socials de l'Ajuntament o informes SPEs
Centres d'Acció Educativa Singular (CAUS) i Centres d'Educació Especial:
    En el seu terme municipal
Formulari a presentar:
El formulari a omplir, serà una per cada alumne i estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria xarxallibres.edu.eva.es partir del 25 de novembre per a les famílies i disponible a partir de l'1 de desembre per a centres CAES i específics educació especial.
En el model de sol·licitud constaran les dades del compte corrent (IBAN), ja que serà per mitjà de transferència bancària el pagament de l'ajuda.
El formulari tindrà el contingut següent el qual farà referència a dades de l'alumne i que prèviament serà conegut pel pare/mare o persona que òmpliga el mateix.
És preferible que s'òmpliga a través de la pàgina web de conselleria, ja que si s'ompli des de  la dita aplicació, generarà un ID necessari per a l'Ajuntament.

Requisits tècnics per a omplir el formulari electrònic a través de la xarxallibres.edu.gva.es :
No s'exigix certificat electrònic, per tant es pot omplir des de qualsevol ordinador connectat a internet i per qualsevol persona (interessat/da, amic/a, AMPA, oficina específica Ajuntament)
Per a problemes amb l'ompliment del formulari (consulte preguntes més freqüents en http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion )
Que l'ordinador complisca els requisits tècnics (consulte  https://www.Tramita.Gva.es/SAFEear/SAFEWeb/safe_requisitos.jsp per a comprovar-los)
Omplit el formulari: 
Una vegada omplit el formulari este s'imprimirà i es presentarà en l'Ajuntament per al seu registre junt amb la informació següent:
-Original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures de la compra dels llibres o el justificant de l'AMPA.
Horari i termini per a la presentació de sol·licituds:
El termini per a presentar sol·licituds serà de 15 dies naturals des de l'1 fins al 15 de desembre.
S'habilitarà el Registre els dies 1-2-3-4 de desembre en horari de  16.30 h a 19 h i el dia 5 de desembre de 10 h a 13h, per a la presentació de sol·licituds al programa de gratuïtat de llibres de text de la Generalitat.