Publicades les Bases per a donar ajudes als autònoms