Publicat al BOP les subvencions per als comerços de Borriol afectats per la COVID-19